Hide menu

Examensarbete vid IFM / Thesis work at IFM

Allmän information om examensarbete

Anmälan/Registration

  • Fyll i det elektroniska formuläret för Anmälan till examensarbete/Fill in the electronic form for the Application for thesis

  • Registrera dig på examensarbetet via Lisam – Studentportalen/Register for the thesis work via Lisam – Studentportalen

  • När du är registrerad på exjobbet fyller du i blanketten Examensarbete vid IFM och lämnar till utbildningsadministratören på IFM. senast två veckor innan du ska påbörja ditt arbete. OBS! Denna blankett används endast när din examinator tillhör IFM./ When you are resgistered on the thesis, you fill in the form Thesis work at IFM and hand over to your administrator, no later than two weeks before you start your work. NOTE! This form is only used when your examiner belongs to the IFM.

Administratörer för examensarbeten

  • Rita Fantl : Biologi, Kemi, Kemisk biologi och Kemisk analysteknik
  • Siv Göthe: Fysik och Teknisk biologi

Kommande framläggningar vid IFM

Titelsida

Det är på titelsidan fyller du i ditt exjobbsnummer som du får från din administratör. / It is on the title page that you fill in your thesis number that you get from your administrator.

Publicering av examensarbeten I DiVA / Publish Student Thesis in DiVA

Vi rekommenderar dig att lägga ut ditt examensarbete på nätet. Dina resultat blir på det sättet tillgängliga och sökbara för andra och du kan hänvisa till nätet när någon efterfrågar vad ditt examensarbete handlar om. / We recommend you outsource your thesis work online. Your results will thus be available and searchable to others and you can refer to the net when someone asks what your degree project is about

https://ep.liu.se/publicera-exjobb.aspx

https://ep.liu.se/en/publish-student-thesis.aspx

I samband med att du lägger ut ditt arbete måste överenskommelsen om elektronisk publicering fyllas i och lämnas till administratören./ When you post your work, the agreement on electronic publishing must be filled in and submitted to the administrator

https://ep.liu.se/docs/avtal-exjobb-sv.pdf

https://ep.liu.se/docs/contract-student-thesis-en.pdf

 

Hur ansöker jag om examen? /How do I apply for a Degree Certificate?


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 05/24/21