Hide menu

Information om examensarbete på IFM


Allmän information om examensarbete

Anmälan

Administratörer för examensarbeten

Kommande framläggningar vid IFM

Dokument

Publicering av examensarbeten

Vi rekommenderar dig att lägga ut ditt examensarbete på nätet. Dina resultat blir på det sättet tillgängliga och sökbara för andra och du kan hänvisa till nätet när någon efterfrågar vad ditt examensarbete handlar om. 

I samband med att du lägger ut ditt arbete måste överenskommelsen om elektronisk publicering fyllas i och lämnas till utbildningsadministratören.


Responsible for this page: Kenneth Järrendahl
Last updated: 06/12/19