Hide menu

Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen i naturvetenskap omfattar ett års grundläggande studier i de naturvetenskapliga ämnena för blivande lärare. Inriktningen omfattar fyra kurser: Fysik, Kemi, Biologi samt Tematisk naturvetenskap och naturvetenskapens didaktik.

Välkommen till inriktningen!

Tf inriktningsanvarig: Magnus Boman boman@ifm.liu.se, 013-288973.

Kurser inom NV-inriktningen HT2012/VT2013

 

Kursnamn Kurskod Kursperiod VFU Kursansvarig
Fysik 1-15 9NV311 (tidigare LINVA5/9NV211) Ht1 (vecka 35-43) Ingen VFU Henrik Jacobson henrik.jacobson@liu.se
Kemi 16-30 9NV321 (tidigare LINVA6/9NV221)

Ht2 (vecka 44-02)

3 hp (vecka 47-48)

Del 1: Nils-Ola Persson npe@ifm.liu.se

Del 2: Annika Niklasson, ani@ifm.liu.se

Biologi 31-45 9NV331 (tidigare LINVB5/9NV231) Vt1 (vecka 3-13) 4,5 hp (vecka 11-13) Thomas Östholm thoos@ifm.liu.se

Tematisk naturvetenskap 46-60  

9NV341(tidigare LINVB6/9NV241) Vt2 (vecka 14-23)  7,5 hp (vecka 15-19) Annika Björn annika.bjorn@liu.se

Något om VFU

De verksamhetsförlagda delarna är fördelade på kurserna i Kemi, Biologi och Tematisk naturvetenskap och omfattar 3hp, 4,5 hp, respektive 7,5hp.  VFU-uppgifter finns på respektive kurshemsida (se länkar till kurserna ovan).

---


Responsible for this page: Ingegärd Andersson
Last updated: 05/06/13