Hide menu

Teknisk fysik

OBS: Informationen nedan är från 2007 och delvis föråldrad! Uppdaterad information om profilerna MEF och TMV finns under länkarna i menyn till vänster.

Teknisk fysik handlar om att i tekniska tillämpningar kunna utnyttja och bemästra de möjligheter som ges av fysikens lagar. Det kan gälla, t.ex., utveckling av avancerade material för tillämpningar inom elektronik och fotonik, biomimik, mekaniska system mm. Materialutveckling är ettforskningsområde som har stor strategisk betydelse för ett flertal viktiga industrigrenar (halvledare, ytbeläggning, material för informationslagring m.m.). Ett nytt område som förenar fysik med t.ex. kemi, biologi och datorteknik har växt fram under de senaste åren. Biosensorer och biochips är exempel på teknik inom detta område. Ett tredje område som vi definierat är grundläggande kunskaper i teoretisk fysik i kombination med simulering och visualisering, vilka ger kunskaper med ett mycket brett tillämpningsområde.

Med utgångspunkt från den utveckling som sker inom ovan nämnda områdena har tre nya profiler skapats under samlingsnamnet Teknisk Fysik. Dessa profiler är:

Material, elektronik och fotonik (MEF)
Organiska system och sensorer (OSS) OBS! Profilen har utgått.
Teori, modellering och visualisering (TMV)


LiTH har inom dessa profiler en unik möjlighet att erbjuda ett stort kursutbud samt mycket goda kontakter med såväl mindre avknoppningsföretag som storföretag. Gemensamt för dessa profiler är att utbildningen är inriktad mot tekniska tillämpningar som är under utveckling, morgondagens teknologi! Utbildningen har också den karaktären att man tränas till att bli goda problemlösare. Som sådana har tekniska fysiker en mycket stark ställning både i näringsliv och akademi.

Nedan följer en kort beskrivning av respektive profil samt en översikt över profilernas kursutbud. Profilkurser är obligatoriska (O), dessutom kan valbara kurser (V) räknas in i profilen. Dessa kurser, tillsammans med en projektkurs på ca 5 poäng skall omfatta 20-25 poäng. Utöver dessa kurser listas de kurser vi rekommenderar (R) som lämpliga för varje profil.


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 03/23/15