Hide menu

Fysik (1- 60 hp)

På denna portalsida för Fysik (1- 60 hp)  på Ämneslärarprogrammet finns kursplaner, länkar till olika delkurser/moment, kontaktinformation till lärare mm. Du hittar även dokumentet Ämnesbeskrivning som ger en översiktligt beskrivning av fysikämnet och fysikstudier på lärarprogrammet, samt information om förkunskapskrav.

92FY11 Fysik (1-15 hp)

Delkurs/moment   Hp Läsperiod Ansvarig lärare  E-mail  
Mekanik, grundkurs 6 VT1 Magnus Boman boman@ifm.liu.se
Värmelära 4 VT1 Tobias Hansson tobias.hansson@liu.se
Experimentell problemlösning 2 VT1 Peter Andersson peter.a.andersson@liu.se
Ämnesdidaktik 3 VT1 Magnus Boman boman@ifm.liu.se
 Tentaperiod för VT1        

92FY21 Fysik (16-30 hp)

Delkurs/moment   Hp Läsperiod Ansvarig lärare  E-mail  
Ellära 6 VT2 Lina Rogström

lina.rogstrom@liu.se

Vågfysik 6 VT2 Roger Magnusson roger.magnusson@liu.se
Ämnesdidaktik 3 VT2 Lina Rogström lina.rogstrom@liu.se
 Tentaperiod för VT2        

93FY31 Fysik (31-37,5 hp), samt 93FYV3 / 93FYV9 Fysik (37,5-45 hp)

Delkurs/moment   Kurskoder Hp Läsperiod Ansvarig lärare  E-mail  
Ämnesdidaktik 93FY31 7,5 HT1 Lars Björklund lars.bjorklund@liu.se
VFU

93FYV3 (Gy),

93FYV9 (7-9)

7,5 HT1 Lars Björklund lars.bjorklund@liu.se
Slutredovisning av projekt från HT1          

93FY41 Fysik (46-60 hp)

Delkurs/moment   Hp Läsperiod Ansvarig lärare  E-mail  
Modern fysik 7,5 HT2 Mats Eriksson mats.eriksson@liu.se
Astronomi och geofysik 6 HT2 Vallery Stanishev valst@ifm.liu.se
Ämnesdidaktik 1,5 HT2 Marcus Ekholm marekh@ifm.liu.se
Tentaperiod för HT2        

Ämnesansvarig Fysik:

Magnus Boman, boman@ifm.liu.se , 013-288973. Hör av dig om du har frågor.
 


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 01/21/19