Göm menyn

Webreg

Sedan 1 januari 2017 är webreg hos IFM inte längre i bruk.

Kurser som använder webreg är hänvisade till IDAs webreg.

 


Informationsansvarig: Lise-Lotte Lönndahl Ragnar
Sidan uppdaterades senast: 2017-10-23