Hide menu

Fysikforskningen vid IFM är indelad i tre vetenskapliga områden:

Vart och ett av dessa vetenskapliga områden är i sin tur indelat i flera olika ämnesområden.  Gå gärna in på de olika hemsidorna för att orientera dig om forskningsverksamheten. Vissa ämnesområdena har även sidor där exjobb annonseras ut.  Du kan också kontakta lärare du haft som kan hjälpa dig och/eller slussa dig vidare. IFM har dessutom två anslagstavlor där exjobb kan annonseras. Tavlorna sitter mellan ingång 55 och 57, en tavla på bottenvåningen samt en tavla 1 trappa upp .


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 06/26/08