Hide menu

Kurser inom fysik och bioteknik

Kurskod Kursnamn Kursår Poäng Termin Kursansvarig och examinator
TFTB40 Biomedicinska material TB4, BMI 6hp VT 2 Mehrdad Rafat
TFTB34 Biosensorteknik TB4, KB4, I4 6 hp VT 1

Kursansvarig: Martin Mak. Examinator: Anthony Turner.

TFTB39 Bioteknisk tillverkningsteknik TB4, KB4 6hp VT 2

Kursansvarig: Robert Gustafsson. Examinator: Carl-Fredrik Mandenius.

TQTB33 Examensarbete TB TB5 30hp    
TFYY55 Fysik för TB TB2, KB2 6hp VT 1-2 Peder Bergman
TFTB38 Imaging and ubiquitous biosensing TB5 6hp HT 2 Daniel Filippini
TFYA32 Industriell Bioteknik TB4, KB4 6hp HT 2 Carl-Fredrik Mandenius
TFYA46 Ingenjörsprojekt (CDIO) TB1, KA1 6hp VT 1-2 Elke Schweda
TFYA62 Introduktion till biosensorteknik MED2 6hp VT1 Edwin Jager
TFYA63 Material för medcinsk teknik; från nano- till makronivå MED2 8hp VT1-2 Caroline Brommesson
TFTB43 Material i Medicin (CDIO projekt) TB4 6hp VT 1-2 Karin Enander
TFYA31 Material och nanoteknik TB4 6hp HT 1-2

Kursansvarig: Anke Suska. Examinator: Magnus Odén.

TFYA16 Mekanik TB2, KB2 6hp HT 2 Marcus Ekholm
TFYA76 Mekanik MED2, Yi2 6hp HT 1 Bo Durbeej
TFTB33 Mikrosystem och nanobiologi TB5, Y5 6hp HT 1

Niclas Solin

TFYA35 Molekylfysik TB3 6hp HT 1 Thomas Ederth
TFYA45 Projektkurs i bioteknik I4 6hp VT 1-2 Daniel Filippini
TFTB32 Projektkurs i design av biotekniska
process och produktionssystem (CDIO)
TB4, KB4 6hp VT 1-2 Gunnar Hörnsten
TFYA30 Supramolekylär kemi TB4 6hp HT 2 Daniel Aili
TFYA47 Ytor och gränsskikt TB4, KB4, MED4 6 hp HT 1 Thomas Ederth
TFTB35 Ytvetenskap TB4, KB4 6hp VT 1 Kajsa Uvdal


Responsible for this page: Magnus Boman
Last updated: 12/05/16