Hide menu

Protein Science

Masterprogrammet Protein Science är en tvåårig utbildning för dig som är intresserad av proteinkemi och har en treårig kandidat- eller högskoleingenjörsexamen innehållande grundläggande kurser inom biokemi. Som masterstudent inom detta område kommer du att få specialistkunskaper om proteiners struktur och funktion. I utbildning ingår bl a kurser i proteinkemi, biomätteknik, strukturbiologi och proteomik. Du kommer dessutom att kunna bredda dig inom molekylär organisk kemi, nanoteknik, biosensorer samt biomolekylär produktion. Inom både forskning och industri pågår just nu en enorm aktivitet för att öka vår kunskap om hur vi kan skapa nya proteiner med ändrad eller förbättrad funktion. Sådana designade biomolekyler kan användas både för analys, rening och detektion, men även för aktiva ingrepp där livsprocesserna gått snett: peptid- och proteinläkemedel är en av de mest expansiva delarna av bioteknologibranschen idag.


Responsible for this page: Lise-Lotte Lönndahl Ragnar
Last updated: 12/21/06