Göm menyn

Forskarutbildningsråd

Vid IFM finns ett forskarutbildningsråd med studierektorn för forskarutbildningen, områdescheferna samt två doktorander.

  • Forskarutbildningsråd
  • Forskarutbildningsrådets sammansättning 08/09

Forskarutbildningsråd

Vid IFM skall finnas ett forskarutbildningsråd med studierektorn för forskarutbildningen som ordförande. I rådet ingår samtliga områdeschefer eller av områdeschefen utsedd person samt två representanter för gruppen forskarstuderande vid IFM. De senare utses av LinTek tillsammans med doktorandreferensgruppen.

Forskarutbildningsrådets sammansättning 2008-2009

Holtz, Per Olof (Mat.fysik) (Ordf)
Klintstrom, Stefan (Till. fysik)
Vakant (Teor. fysik)
Carlsson, Uno (Kemi)
Jensen, Per (Biologi)
Ekblad Tobias  (Doktorand)


Informationsansvarig: Iryna Yakymenko
Sidan uppdaterades senast: 2008-10-24