Hide menu

Vågfysik

Från Vt2015 kommer kursen i Vågfysik att delas upp i två kurser.

De nya kurserna har dessa koder, namn och kursansvariga
TFYA81, TFYA82: Oscillationer och mekaniska vågor (Vt1, 4hp), Per Sandström
TFYA83: Mekaniska vågor (Vt1, 2hp), Per Sandström, Per Sandström
TFYA84: Optik - teori och tillämpning (Vt2, 4hp), Kenneth Järrendahl

Y,Yi kommer att läsa TFYA81 samt TFYA84.
MED kommer att läsa TFYA82 samt TFYA84.
FyN kommer att läsa TFYA83 samt TFYA84.
ÄLP läser delar av TFYA81 men med egna koder.

Under 2015 kommer det fortfarande finnas möjlighet att tentera enligt de gamla koderna (TFYA10, TFYA59 och NFYB01) i maj, augusti och oktober (se tentamensschemat).

Registrerade på de nya kurskoderna kommer att få tillgång till respektive kursrum i Lisam.

MvH
Kenneth Järrendahl


Responsible for this page: Kenneth Järrendahl
Last updated: 01/07/15