Hide menu

TFYA93 - Mekanik

TFYA93 Mekanik, 5 hp /Engineering Mechanics/ För: D2

Utbildningsområde: Naturvetenskap

Ämnesområde: Fysik

Fördjupningsnivå: G2X

Mål:
Kursens syfte är att ge kunskaper om de grundläggande sambanden inom klassisk mekanik samt ge en introduktion till experimentell fysikalisk problemlösning.

Förkunskaper:
En-dimensionell analys och grunderna i Linjär algebra.

Organisation:

Kursen omfattar 24h föreläsningar, 22h lektioner (räkneövningar) och 16h laborationer. Föreläsningarna behandlar principiellt viktiga avsnitt och kan innehålla enkla demonstrationer av mekaniska förlopp eller lösande av typexempel. Lektionerna kan sägas vara en praktisk uppföljning av genomgången teori. Laborationerna består av experimentell problemlösning, och förutom att de illustrerar moment i kursen syftar de bl.a. till att stimulera ett självständigt tänkande och träna förmågan till skriftlig redovisning genom rapportskrivning.

 

Föreläsare:

Magnus Johansson mjn@ifm.liu.se rum: F G218 tel : 28 12 27

Örjan Danielsson

orjan.danielsson@liu.se rum: F 3P.325

tel: 28 40 11

Lektionsassistent:

Joel Davidsson joel.davidsson@liu.se rum F F307  
       

Laborationer:

Huvudassistent:
Örjan Danielsson orjan.danielsson@liu.se rum: F 3P.325 tel : 28 40 11
Laborationsassistenter:
Peter Andersson peter.a.andersson@liu.se rum: F G219 tel: 28 47 15
Anna Du Rietz anna.du.rietz@liu.se    
Erik Ekström erik.ekstrom@liu.se rum: F 4P.405 tel : 282086
Tobias Hansson tobias.hansson@liu.se rum: F 4G.428  
Magnus Johansson mjn@ifm.liu.se rum: F G218 tel: 28 12 27
Johan Nyman johan.nyman@liu.se rum 4P.405  
Davide Sangiovanni davide.sangiovanni@liu.se rum 4G.426  
       
       
       

Kursinnehåll:
Kinematik (linjär och plan rörelse), relativ rörelse (likformig relativ translations- och rotationsrörelse), partikeldynamik (tröghetslagen, massa, rörelsemängdsbegreppet, Newtons 2:a och 3:e lag, kraftbegreppet, friktionskraft, rörelsemängdsmoment, centralkraft), arbete och energi (arbete, effekt, kinetisk och potentiell energi, konservativa krafter, potentiella energi kurvor), partikelsystems dynamik (tyngdpunktens rörelse, rörelsemängd och energi hos ett partikelsystem, konserveringslagar), stela kroppens dynamik, (rörelsemängdsmoment och tröghetsmoment, rörelseekvationen för rotation av stel kropp), svängningsrörelse (enkel harmonisk rörelse, matematiska och fysiska pendeln).

Kurslitteratur:

University Physics with Modern Physics, Scandinavian Edition, 14th Edition, Volume one, ISBN 978-1-292-10031-9, valda avsnitt enligt studieplan. Finns t.ex. hos Bokakademin i paket med Volume two, som användes i TFYA86, pris ca 750:- för hela paketet.

Alternativ äldre upplaga:
University Physics with Modern Physics Technology Update, Volume 1 (Chs. 1-20) av Hugh D. Young och Roger A. Freedman, (ISBN: 9781292021874) valda avsnitt enligt studieplan.

Hemmingsson m.fl. : Övningshäfte i Mekanik för D 2.1
(Säljes av Bokakademin. Pris ca. 40:-)

Sandell m.fl.: Experimentell problemlösning, reviderad av Mats Eriksson 2013
(Säljes av Bokakademin. Pris ca. 30:-)

Merkel m.fl.: Rapportskrivning: En lathund för studenter
(Säljes av Bokakademin. Pris ca. 25:-)

Nordling/Österman: Physics Handbook (ISBN 9789144044538) (tentamenshjälpmedel)
pris ca. 400:-

 

Examination:
TEN1 Skriftlig tentamen. 4hp.
LAB1 Laborationer. 1hp.
KTR1 Frivilliga kursmoment 0hp.

Undervisningsspråk är Svenska.
Studierektor: Magnus Boman
Examinator: Magnus Johansson, epostadress: mjn@ifm.liu.se
Web-sida:
http://www.ifm.liu.se/edu/coursescms/tfyy68/ (denna sida)

Kursplan i studieinfo: https://liu.se/studieinfo/kurs/tfya93/ht-2018


 


Responsible for this page: Magnus Johansson
Last updated: 11/26/18