Hide menu

TFYY51 Ingenjörsprojekt

Välkommen till Ingenjörsprojekt, TFYY51. Kursen läses av studenter från Y, Yi och MED.

190710 Hemsidan börjar uppdateras i mitten av augusti.

190812 Schemat ligger uppe. Schemat kommer att uppdateras fram till kursstart.

190908 Preliminär gruppindelning ligger nu ute, se under dokument och mallar.

190909 Föreläsning F1 ligger nu uppe, se under kursplan.

190910 Ny gruppindelning ligger ute. Alla grupperna är intakta och samma projekttilldelning gäller fortfarande. De studenter som försvunnit har i vissa fall ersatts med studenter från övre årskurser.

190916 V49 är uppdaterad med slutleverans. Lokal för slutleverans kommer upp framöver.

190922 Föreläsning F2 ligger nu uppe, se under kursplan.

190923 Jag har lagt upp tips och idéer från tidigare års studenter, se under dokument  & mallar. Det finns väldigt många punkter som tas upp i flera projekt, läs gärna andras projekt. Ha i åtanke när ni läser dom att projekten kan ha haft mindre förändringar sen tidigare år.

190924 Föreläsning F4 ligger nu uppe, se under kursplan.

190930 Föreläsning F3 och F5 ligger nu uppe, se under kursplan.

191008 Projekt "Väderstation" samt "Stråldosplaner för cancerbehandling" har bytt dag för slutleverans, se under kursplan.

191010 Föreläsning F7, skriftlig kommunikation, kommer att ges fredagen den 8 November kl 8.15-10.00 i sal Vallfarten.

191111 Schema för slutleverans kommer att presenteras i slutet av V46. Det kommer att ske någon förändring för Fredrik Berntssons projekt + ett till, detta då det är en schemakrock för Fredriks projekt.

191111 kl 18.45 Förelsning 9 ligger nu ute på hemsidan, se under kursplan.

191118 Schmeat för slutleverans är uppdaterat, se under kursplan. Jag har fått byta plats på två kommunikationslärare jämfört med vad som presenterades på F9, det gäller projekt EKG registrering samt Optisk kommunikation. Det blev för lite tid över att förflytta sig från IFM till US. Nu tar Robert Eklund både EKG Registrering och Modellering och simulering av hörselfunktionen på IMT.

191127 Ny sal för slutleverans för projekt "Optisk Kommunikation". Pascal, P326 på IFM.

191201 Schema för projektkonferensen hittar ni här.

191218 Lista med godkända projekt och studenter hittar ni här. Uppdaterad 191220

191220 Alla studenter är nu godkända på alla projekt. Ni som saknar godkänd närvaro på föreläsning, vänligen kontakta mig via mail i början av vecka 2, 2020, så löser vi det då.


Responsible for this page: Urban Forsberg
Last updated: 12/20/19