Hide menu

Kurslitteratur

  • Kursboken utgöras av: Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics, Young & Freedman, 14th ed, Pearson. Finns som tudelad (Scandinavian ed.) version vid bokakademin. Tidigare upplagor är ungefär likadana. Kursen spänner över utvalda delar av kapitel 21 - 42.   (För 92FY21/92FY27 rör det sig om utvalda delar av kapitel 21 - 33).
  • Physics Handbook, Nordling & Österman (Studentlitteratur)
  • Fördjupande kurslitteratur som utgörs av utvalda delar från en annan kursbok  (kommer att finns tillgänglig i kursrummet).
  • Elektromagnetiska simuleringar med FEM (2017), Peter Münger, finns tillgänglig som .pdf i kursrummet (*)
  • Labhäfte i optik, finns tillgänglig som .pdf i kursrummet. (*)

Övrig litteratur

  • Elektromagnetism från bärnsten till fältteori, Lars Alfred Engström (Studentlitteratur) - en bra bok på svenska, var kursbok i tidigare kurser.
  • Allmänna anmärkningar lärarastudenter, 92FY21/92FY27:

(*) = ingår ej i 92FY21/92FY27


Responsible for this page: Jens Jensen
Last updated: 03/19/17