Hide menu

Lektioner

I kursen ingår 9 lektioner (á 2 timmar) och ägnas vanligtvis åt problemlösning. Lektionerna ges för två lektionsgrupper (A och B).

För varje lektion finns en lista av uppgifter som det rekommenderas att lösa. Listan med uppgifter hittar du i kursrummet på Lisam. Uppgifterna är primärt tagit från Young & Freedman University Physics, 14th ed. (Scandinavian edition), eller andra exempeluppgifter, och behandla centrala principer och samband i kursen.

Du förbereder lektionerna genom att i förväg försöka lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte ordnade i svårighetsordning. Större delen av lektionen är öppen för att fråga assistenten om saker du kört fast på (du uppmanas att göra det!). På begäran eller vid behov tar  assistenten upp någon specifik uppgift på tavlan. De uppgifter du inte hinner med på lektionen är tänkta som hemarbete.  

Lösningsförslag för de flesta uppgifter kommer att finnas på Lisam efter varje lektionstillfälle. Några lösningsförslag finns också på Jonas S. hemsida. (notera dock att där hänvisar man till en tidigare edition av University Physics).

Förslag på uppgifter för självstudier kommer också att ges (se längst ned).

 

24/3: Lektion 1  Uppgifter finns i Kursrummet på Lisam (se Lektion1 för TFYA48 + häfte med enklare uppgifter: Jonas S. hemsida)

Matematiska grundbegrepp

31/3: Lektion 2  Uppgifterna hittar ni i kursrummet på Lisam.

Laddningar, Elektriskt fält, Coulombs lag

7/4: Lektion 3  Uppgifterna hittar ni i kursrummet på Lisam.

Gauss sats och Potential

12/4: Lektion 4  Uppgifterna hittar ni i kursrummet på Lisam.

Kapacitans och Ström

28/4: Lektion 5  Uppgifterna hittar ni i kursrummet på Lisam.

Magnetostatik, del 1

5/5: Lektion 6  Uppgifterna hittar ni i kursrummet på Lisam.

Magnetostatik, del 2

12/5: Lektion 7 Uppgifterna hittar ni i kursrummet på Lisam.

Induktion, elektromotorisk kraft, Induktans

19/5: Lektion 8  Uppgifterna hittar ni i kursrummet på Lisam.

Maxwells ekvationer, Elektromagnetiska vågor och Ljus

24/5: Lektion 9 (*)  Uppgifterna hittar ni i kursrummet på Lisam.

Kvantmekanik

 

  • Allmänna anmärkningar lärarastudenter, 92FY21/92FY27:

(*) = ingår ej i 92FY21/92FY27

 

** Förslag på extrauppgifter för egna studier **

⇒ Studera gärna häftet med enklare uppgifter (integraler och elektromagnetism) på Jonas S. hemsida

⇒ Gå igenom University Physics, 14th ed. exempel, "Test your understanding" (svar längs bak i varje kapitel)

⇒ Studera tidigare tentamensuppgifter i TFYA86 (eller 92FY21/27 för lärarstudenter)

Repetitionsuppgifter för elektromagnetism och ljus


Responsible for this page: Jens Jensen
Last updated: 04/20/17