Hide menu

Föreläsningar

Preliminärt översikt för Vt2 2017

Föreläsningar, exemplen och extra material kommer att finnas i kursrummet på Lisam.

- OBS: kan uppdateras under kursens gång

20/3: FÖ 1

Introduktion, matematiska grundbegrepp, elektrostatiken

22/3: FÖ 2

Elektrostatiken: Coulombs lag, Gauss sats   Kapitel 21-22

28/3: FÖ 3

forts. Gauss sats, Potential, metaller (ledare)   Kapitel 22-23

29/3: FÖ 4

Kapacitans, dielektrikum (icke-ledande material)   Kapitel 24

4/4: FÖ 5

Ström (ej kretsar, emk senare)   Kapitel 25.1 - 3 (6)

5/4: FÖ 6

Magnetostatiken   Kapitel 27-28

11/4: FÖ 7

forts magnetostatiken   Kapitel 27-28

26/4: FÖ 8

Induktion, elektromotorisk kraft (ej kretsar)   Kapitel 29, 30.1-3

3/5: FÖ 9

Våglösning MW ekvationer, ljus   Kapitel 32

10/5: FÖ 10 (*)

Ljus och optik      Kapitel 32, delar av 33, 35, 36

17/5: FÖ 11 (*)

Kvantmekanik & materialuppbyggnad   Kapitel 38.1, 4, 39.1-3, 6, 40.1-4 (översikt)

22/5: FÖ 12 (*)

Kvantmekanik & materialuppbyggnad   Kapitel 41.6 (främst), samt 42.1, 3, 4, 6, 7

 

  • Allmänna anmärkningar för TFYA86:

Elektriska kretsar ingår ej i TFYA86 (dock enkel parallell- och seriekoppling!)

 

  • Allmänna anmärkningar för lärarastudenter, 92FY21/92FY27:

(*) = Dessa moment ingår ej i 92FY21/92FY27

 


Responsible for this page: Jens Jensen
Last updated: 03/17/17