Hide menu

Laborationer

2 st laborationer ingår obligatoriskt i kursen (TFYA86). (Notera: Lärarstudenterna (92fy21/92FY27) gör inte dessa labbar.)

LABORATIONSANMÄLAN:
Anmäl så snart som möjligt!
Simuleringslaborationerna (NUM) och Ljuslaborationen (EXP) utförs i Fysikhuset. Observera att du själv måste anmäla dig till laborationerna, se instruktionerna längre ned.

Deadline för simuleringslabbarna är onsdagen den 29 mars, klockan 12.00.
Deadline för ljuslabben är den 19 april, klockan 12.00.

ANMÄLNINGSFÖRFARANDE:
Laborationsanmälan för alla laborationer sker i kursrummet på Lisam.
Tänk er noga för och ha inte för bråttom vid anmälan!
Om ni är två som vill labba ihop skriv då en kommentar vid anmälan i textrutan (Båda personerna måste dock anmäla sig individuellt).

Ju tidigare ni anmäler er, desto större chans att ni får de tider som passar er bäst! Om ni får problem med labanmälningarna eller måste byta labtid, kontakta då kursansvarig, Johan Tidholm och Maria Pihl.
Lokalen för ljuslabben återfinns i Fysikhuset (B203). Lokalen för datorlabbarna är Hertz (H305) i Fysikhuset.

OBS: Registering för alla laborationerna enligt nedan:

  • LABORATION 1 (NUM): I kursrummet deadline 29/3

Simuleringslabben består av två delar/tillfällen, 4h + 2h. Gör en separat anmälan gäller för varje labbtillfällen, se Schema för de specifika tiderna.

Lösning av elektromagnetiska problem numeriskt mha. finita elementmetoden. För att bli godkänd på laborationen ska man ha klarat uppgift 1 och 2, samt minst en av uppgifterna 3, 4 och 5.

OBS! Obligatorisk närvaro vid båda labtillfällena. Man måste vara aktiv vid båda tillfällena, även om godkänd på 3 simuleringar vid första tillfället.

  • LABORATION 2 (EXP): I kursrummet deadline 19/4

Se Schema för de specifika tiderna.

Den eksperimentella laborationen består av olika fenomen rörande elektromagnetiska vågor

1. Diffraktion i enkelspalt och cirkulärt hål
2. Gitter
3. Mikrovågor, kvalitativ interferens och diffraktion

Till dessa 3 experiment finns utrustning till alla laborationsgrupperna. Dessutom finns en uppställning vardera av några andra experiment vilka demonstreras, alternativt görs växelvis mellan laborationsgrupperna. Dessa experiment är:

4. Michelsons interferometer
5. Polarisationsriktningens inverkan på reflektion av ljus, kvalitativ bestämning av Brewstervinkeln och brytningsindex för en glassort
6. Spänningsoptik
7. Flytande kristall
8. Hologram

 

LABINSTRUKTIONER (häften):
Följande 2 labbkompendier finns fritt tillgängliga som .pdf i kursrummet på Lisam:

- Lab1 "Elektromagnetiska simuleringar med finita elementmetoden", av Peter Münger,
- Lab2  "Ljusvågor",

Till varje laboration finns dessutom en Instruktionssida med viktig information.


Responsible for this page: Jens Jensen
Last updated: 03/17/17