Hide menu

Examination

  • Laboration 1 & 2 (godkänd) 0.5 + 0.5 = 1hp  (Ingår ej i 92FY21/92FY27)
  • Dugga, frivilligt moment, 0hp
  • Skriftlig tentamen, 4hp
  • Frivillig dugga för  TFYA86 och 92FY21/92FY27

Duggan består av 10 st uppgifter där rätt svar ska väljas enligt instruktion. Uppgifterna täcker in föreläsningarna 1 till 9 (Elektromagnetism) och inkluderar enklare beräkningar samt konceptuella frågor. Bonuspoäng till den ordinarie tentamen ges i olika steg. Bonuspoängen gäller dock bara för godkänd nivå, dvs ej för betyg 4 och 5. Hjälpmedel är endast penna och sudd. Föranmälning till duggan behövs ej. Mer information om duggan finns i kursrummet.

>>>>>>>> Gamla duggor finns att tillgå i kursrummet på Lisam <<<<<<<<

  • Skriftlig tentamen TFYA86:

Poängen för uppgifterna i den skriftliga examen är fördelade på:

1/3 konceptuella uppgifter, 1/3 typexempel, 1/3 "vanliga" räkneuppgifter.

Tillåtna hjälpmedel: miniräknare + Physics Handbook, ett formelblad bifogas med tentamen

Betyg 3 (godkänd) ges för ca. 40% av den totala poängen (se specifik tenta). Brukar vara 12 poäng.

Ett formelblad kommer att finns i kursrummet.

Allmänna råd inför tentamen:

I första hand fokusera på de områden som tagits upp på föreläsningar/lektioner, läs igenom relevanta avsnitt i University Physics, se exempel, samt testa att lösa olika uppgifter på egen hand.

Kolla upp vilka delar av Physics Handbook som är mest relevanta för kursen.

>>>>>>>> Gamla tentor med facit finns att tillgå i kursrummet på Lisam <<<<<<<<

se även mer material på lektionssidan samt repetitionshäftet (skiss på lösning es1-7, es8-22, rest, sym)

 

  • Skriftlig tentamen 92FY21/92FY27:

Tentamen kommer att bestå av två delar: A + B.  Del A avser Elektromagnetism som är de delar som samläses med TFYA86. Del B avser Elektriska kretsar. Mer detaljerad information kommer att delges i god tid inför tentamen.

 

  • Allmänna Instruktioner uthämtning av tentamen

OBS: innan uthämtning från kursexp. kontrollera att poäng, betyg och rättning är korrekt! (jmf t ex med facit ovan) Om något är tveksamt, hämta ej ut tentamen, utan kontakta examinator.


Responsible for this page: Jens Jensen
Last updated: 04/26/17