Hide menu

Fysik TFYA86

Kursen ges för D2 och samläses med TFYA94.

Syftet med kursen är att studenten får en grundläggande orientering i elektromagnetism och dess tillämpningar, samt en introduktion till kvantmekaniska fenomen och optik, anpassad främst för D-programmet.

För aktuell kursinformation, se kursens Lisam-sida.


Responsible for this page: Jens Jensen
Last updated: 01/19/18