Hide menu

Modern fysik II (TFYA74, 4hp), VT2 2016

Dessa sidor är inakutella. Aktuella kurshemsidor återfinns nu i LISAM: https://liuonline.sharepoint.com/sites/TFYA74/TFYA74-2017VT

 

 

Kursen Modern fysik II (TFYA74) ges för Y och FyN under VT2. Kursen ges i form av 9 föreläsningar (9x2 tim), och 8 lektioner (8x2 tim) och 4 laborationer (4x4 tim).

I studiehandboken finns  kursplanen  för denna kurs. 

Den moderna fysiken är i huvudsak 1900-talets fysik och har ett gigantiskt omfång, från materiens minsta byggstenar till hela universum och allt däremellan. I denna kurs fokuserar vi på de mer tillämpade delarna av kvantfysiken och i viss mån relativitetsteorin och tillämpar dem på

  • Molekylfysik: kemisk bindning, molekylorbitaler, hybridisering, rotation och vibration, molekylspektra
  • Fasta tillståndets fysik: kristallstrukturer och bindningar, elektronstruktur, halvledarfysik och halvledarkomponenter
  • Exotiska material och materialtillstånd: fullerener, laser, supraledning, Bose-Einstein-kondensat
  • Numerisk lösning av kvantmekanika problem: variationsprincipen, materialberäkningar, kvantkemi
  • Kvantinformation: qubits, kvantdatorer och kvantkryptografi
  • Elementarpartikelfysik: standardmodellen och bortom standardmodellen
  • Kosmologi: big bang-teorin, universums expansion, svarta hål
  • Laborationer i kvantfysik och kärnfysik

Kursen innehåller också fyra laborationer i kärnfysik, teoretiska materialberäkningar och kvantinformation.

År 2014 delades den tidigare kursen Modern Fysik (TFYA11, 6hp) i Modern fysik I (TFYA73, 4hp) och Modern fysik II (TFYA74, 4hp). De extra 2hp i TFYA73 + TFYA74 ligger i laborationer motsvarande 1hp, samt nytt kursmaterial motsvarande 1hp. 

Rekommenderad självstudietid för TFYA74 är ca 54 h. Den schemalagda tiden är 34 h i föreläsningar och lektioner, 16h i laborationer (samt en tenta om 4h).

Examinator och ansvarig för kursens hemsida är Rickard Armiento (ricar [at] ifm.liu.se)
Fysikhuset, rum G307
Tel. 281249


Responsible for this page: Rickard Armiento [ricar at ifm.liu.se]
Last updated: 03/29/17