Hide menu

Teorisammanfattningar inför lektionerna

I slutet av varje föreläsning sammanfattas den teori som behövs på motsvarande lektion. Här finns dessa sammanfattningar samlade (uppdateras inför varje Le):

Teorisammanfattningar     Le 1-9

Fel i facit

uppgift 69: Rätt svar: Vätskedroppsmodellen ger 7.70 MeV/nukleon, Exakt beräkning ger 7.59 MeV/nukleon, Relativa felet är 1.4 %.

uppgift 79: Rp ska bytas mot U.

Lektioner - lösningsförslag

Lösningsförslag till lektionsuppgifterna (kommer typiskt dagen efter att sista gruppen har haft respektive lektion):

Le 1

Le 2

Le 3

Le 4

Le 5

Le 6

Le 7

Le 8

Le 9


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 03/02/17