Hide menu

Föreläsningsplan

Planen för föreläsningarna framgår av denna föreläsnings- och lektionsplan.

Föreläsningsmaterial

Här kommer föreläsningspresentationerna att läggas in efter hand under kursens gång. Målsättningen är att de ska finnas på plats senast vid start av respektive föreläsning. "Mer text"-versionerna innehåller mer text än vad som visades på föreläsningarna och/eller är komprimerade till färre antal slides. Lösningar på Fö-exempel som eventuellt inte hanns med på Fö samt eventuellt extramaterial ligger också här.


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 02/27/17