Hide menu

Fysik, TFYA68

Kursen ges för D2, Vt 2014.

Föreläsningar, samt lösningsförslag till lektionsuppgifterna kommer att göras tillgängliga under flikarna "Föreläsningar" och "Lektioner" till vänster.

Informationen på hemsidan kommer uppdateras kontinuerligt under kursens gång.

Denna kurs ersätter de tidigare kurserna, Elektromagnetism TFYA48 och ännu tidigare kurs TFFY75. Tentamenstillfälle ges fortfarande för TFYA48, samt 9FY321. Fråga gärna kursansvarig om något är oklart kring examination av de äldre kurserna.


Responsible for this page:
Last updated: 03/13/14