Hide menu

Föreläsningsplan

Planen för föreläsningarna framgår av denna föreläsnings- och lektionsplan.

Föreläsningsmaterial

Här kommer föreläsningspresentationerna att läggas in efter hand under kursens gång. Målsättningen är att de ska finnas på plats senast vid start av respektive föreläsning. Efter föreläsningen läggs en version med mer text upp och lösningar på Fö-exempel, samt eventuellt extramaterial.

 


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 12/19/17