Hide menu

Mekanik fördjupning (TFYA55)

Välkommen till fördjupningskursen i mekanik!

I denna kurs kommer vi studera mekanik inom icke-tröghetssystem (accelerande koordinatsystem), stela kroppars dynamik och generaliserade koordinater (Lagrange-formalism). Kursen innehåller även en laboration som skall redovisas i en rapport.

Kursinnehållet är i princip identiskt med kursen 93FY51 (kurshemsida) och tidigare hemsida för TFYA55 hittas här. Ytterliggare detaljer om kursens mål finns i kursplanen.

/ Jonas Björk


Responsible for this page: Jonas Björk
Last updated: 10/25/16