Hide menu

Ingenjörsprojekt (TFYA46, 6hp)

Ingenjörsprojekt har utvecklats inom ramen för CDIO-initiativet som är ett samarbete mellan bland annat LiTH, Chalmers, KTH och MIT i Boston. Kursen består av två moment. Det första innehåller en föreläsningsserie, kommunikationsundervisning samt en projektkonferens (1,5 hpoäng). Det andra momentet är ett projektarbete (4,5 hpoäng). Kursdokument finns i Lisam.

Kursansvarig: Elke Schweda


Responsible for this page: Elke Schweda
Last updated: 01/17/17