Hide menu

Oscillationer och mekaniska vågor

TFYA81, TFYA82: Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA83: Mekaniska vågor

92FY11, 92FY17: Laborativt delmoment inom Fysikkurs 

Vågor och svängningar är mycket grundläggande inom många områden inom fysiken. Syftet med de här kurserna är att ni ska få en bra fysikalisk grund att stå på. Kursernas syfte är att ge grundläggande kunskaper om svängningsrörelser och vågrörelser med tillämpningar inom bland annat akustik. Efter fullgjord kurs ska ni kunna behandla grundläggande vågfysikproblem relaterade till svängningar och mekaniska vågor. Kursen samläses mellan flera olika studentgrupper.

Information om kursen, föreläsningsanteckningar, frågor till lektionerna, kompendier och laborationshandledningar finns på kursens Lisamsida. Denna nås via lisam.liu.se. Här sker även laborationsanmälningar och inlämning av laborationsrapporter. Går du kursen och inte kommer åt Lisamsidan så kontakta kurspersonalen

Aktuell kursinformation fås genom att kontakta Per Sandström

Per Sandström


Responsible for this page: Per Sandström
Last updated: 01/07/19