Hide menu

Optik - teori och tillämpning (TFYA84)

Kursen Optik - teori och tillämpning ger grundläggande beskrivningar av elektromagnetiska vågor med fokus på optik. Innehållet ska ge en god förberedelse inför dina kommande äventyr på programmet och efter examen.
Kursen samläses av civilingenjörsprogrammen i Teknisk fysik och elektroteknik (Y1/Yi1), civilingenjörsprogrammet i Medicinsk teknik (MED1) och kandidatprogrammet i Fysik och nanovetenskap (FyN1).

Kursdokument, förberedelseuppgifter etc. ligger i kursrummet Optik - teori och tillämpning i Lisam. Är du registrerad på kursen ska du ha tillgång till kursrummet innan kursstart.
Kursinformation skickas till alla på aktuell e-postlista under vecka 11.
Kursstart 2017: Måndag vecka 12.

Du är mycket välkommen till kursen!
Kenneth Järrendahl, Kursansvarig och Examinator


Responsible for this page: Kenneth Järrendahl
Last updated: 09/11/18