Hide menu

Examination

Kursens examineras genom en laborationsdel och en tentamen. Information om examinationen delas ut under kursens gång.

Size: 67.3K bytes Modified: 7 January 2014, 11:55


Responsible for this page: Gunnar Höst
Last updated: 01/07/14