Hide menu

NKEA32 Allmän kemi

Kursen NKEA32 Allmän kemi 9 hp ges för biologistudenter och innefattar stökiometri, atomens struktur, kemisk bindning, jämviktskemi inklusive syror och baser, kinetik och kemisk termodynamik. Kursen omfattar 22 föreläsningar, 11 lektioner och 5 laborationer med anknytning till teorin.

Size: 913.0K bytes Modified: 23 August 2013, 13:06


Responsible for this page: Helena Herbertsson
Last updated: 08/23/13