Hide menu

Introduktion till Molekylärgenetik

Välkommen till kursen Introduktion till molekylärgenetik vt12.


Kursen börjar måndagen den 14 mars. Kursen kommer att bedrivas  i form av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Undervisningsplattformen ITs Learning kommer att användas och öppnas för er studenter närmare kursstart. Får du problem att logga in på ITs Learming kan du kontakta Eva-Maria (evast@ifm.liu.se) men vänta tills veckan innan kursstart.


Responsible for this page:
Last updated: 02/23/12