Hide menu

Kurslitteratur

Det är ingen särskild kurslitteratur att köpa, utan vi följer seminarernas presentation. Till detta får deltagarna fördjupad information som tar upp fler detaljer bakom miljöteknik. Det fördjupade materialet kommer upp på hemsidan efter varje tillfälle.

Vi kommer att ta upp vissa liknande beskrivningar som i boken "En varmare värld" av Claes Bernes som ges ut av Naturvårdsverket, men vi följer inte den när vi tar upp miljöteknik. Boken finnas att köpa eller ladda ner gratis som pdf från Naturvårdsverket. Länk.

Size: 3.9M bytes Modified: 5 March 2017, 09:25
Size: 2.3M bytes Modified: 20 February 2017, 13:01


Responsible for this page: Mikael Syväjärvi
Last updated: 03/05/17