Hide menu

Kursplan

Kursens mål är att ge studenten en introduktion till ämnet sinnesbiologi och beteende hos hästen, samt ge studenten en inblick i hästens evolution. Aktuell forskning tillsammans med kurslitteraturen kommer att ligga till grund för studentens kunskaper och vid kursens slut ska den studerande kunna:

  • Redogöra för hästens evolutionära ursprung och domesticering.
  • Förklara grundläggande etologiska begrepp.
  • Beskriva hästens sinnen, från cellnivå till sinnesorganens funktion samt betydelsen sinnena har för hästens beteende och kommunikation.
  • Redogöra för olika inlärningsteorier samt sociala beteenden hos hästar.
  • Tillgodogöra sig aktuell forskning om hästens sinnen och beteende genom att läsa, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar.


Responsible for this page:
Last updated: 12/14/15