Hide menu

Hästens sinnen och beteende (ETE 330)

Foto: L. Roth. Hästägare: K. Odell

Kursen var populär redan från början - Läs mer på LiU nytt

Hästens sinnen och beteende är en fristående distanskurs på 7,5 hp med målet att ge studenten en introduktion till ämnet sinnesbiologi med fokus på beteende hos hästen, samt även ge studenten inblick i hästens evolution och domesticering. Aktuell forskning tillsammans med kurslitteraturen kommer att ligga till grund för studentens kunskaper.

Kursen går på kvartsfart över hela vårterminen och baseras på ett veckoschema med egna litteraturstudier, diskussioner i diskussionsforum, inlämningsuppgifter, en enklare observationsstudie samt självrättande test. Kursen ges över internet i LiU:s kursmiljö LISAM och innefattar ingen fysisk träff (och därmed inte heller upprop vid kursstart).

Sista ansökningsdag är i mitten av oktober - se Antagning.se för information

Kursen söks som fristående kurs via Antagning.se och antagningen sker centralt och via urval BP. Glöm inte att tacka ja till kursplatsen om du blir antagen i första urvalet för annars mister du din plats. Om du vill ha specifik information om din antagning, ring universitetets växel 013 - 28 10 00 och be att få prata med "antagningen". Antagna som har frågor kring Liu-ID (inloggningsuppgifter) mejla portal@studc.liu.se eller ring på 013282000.
 
För mer information om kursen se LiUs kurshemsida. För specifika frågor om biologiavdelningens distanskurser, mejla kursadministratören Rita Fantl, rita.fantl@liu.se
 
Mycket välkomna, hälsar

Kursansvariga: Lina Roth
IFM/Biologi, Linköpings universitet.


Responsible for this page:
Last updated: 08/28/18