Hide menu

Fortsättningskurs i Etologi (ETE 328)

Fortsättningskurs i Etologi är en fristående distanskurs på 7,5 hp som ges på kvartsfart över hela vårterminen. Kursens mål är att ge en fördjupning till etologin, läran om djurs beteende. I kursen ingår bland annat avsnitt om biologiska rytmer, kommunikation, migration och navigering, födobeteende, reproduktion samt antipredationsbeteende.

Kursen baseras på ett veckoschema med egna litteraturstudier, diskussioner i diskussionsforum, inlämningsuppgifter, en enklare observationsstudie samt självrättande test. Kursen ges över internet i LiU:s kursmiljö LISAM och innefattar ingen fysisk träff (och därmed inte heller upprop vid kursstart).

Sista ansökningsdag är i mitten av oktober - se Antagning.se för information

Kursen söks som fristående kurs via Antagning.se och antagningen sker centralt och via urval BP. Glöm inte att tacka ja till kursplatsen om du blir antagen i första urvalet för annars mister du din plats. Om du vill ha specifik information om din antagning, ring universitetets växel 013 - 28 10 00 och be att få prata med "antagningen". Antagna som har frågor kring Liu-ID (inloggningsuppgifter) mejla portal@studc.liu.se eller ring på 013282000.
 
Mer information om kursen hittar du på LiUs kurshemsida. För mer specifika frågor om biologiavdelningens distanskurser, mejla kursadministratören Rita Fantl, rita.fantl@liu.se.
 
Mycket välkomna, hälsar

Kursansvariga: Lina Roth & Louise Hedlund
IFM/Biologi, Linköpings universitet.


Responsible for this page:
Last updated: 08/28/18