Hide menu

Elektromagnetism - teori och tillämpning (TFYA70)

Kursen Elektromagnetism - teori och tillämpning behandlar grundläggande teori för elektromagnetiska fält och visar på elektromagnetismens stora betydelse för den tekniska utvecklingen från 1800-talet fram till våra dagar. Ett flertal tillämpningar av relevans inom flera områden, inlusive medicinsk teknik, tas upp. Innehållet ska ge en god förberedelse inför dina kommande äventyr på programmet och efter examen.
Kursen ges för civilingenjörsprogrammet i Medicinsk teknik (MED2).

Kursmaterial, förberedelseuppgifter &c. ligger i Lisamkursrummet Elektromagnetism - teori och tillämpning. Är du registrerad på kursen ska du ha tillgång till kursrummet innan kursstart.
Kursinformation skickas till alla på aktuella e-postlistor innan kursstart.
Aktuell kursstart: Måndagen den 15 januari 2018, klockan 10.15 i R43.

Du är mycket välkommen till kursen!
Kenneth Järrendahl, Kursansvarig och Examinator


Responsible for this page: Kenneth Järrendahl
Last updated: 01/10/18