Hide menu

Kurslitteratur

  • Fraenkel, Gottfridsson, Jonasson: Impuls, fysik 1, Gleerups
  • Formler & tabeller i fysik, matematik och kemi,  Konvergenta HB

Observera att i kursen Fysik 2 används ej Impuls Fysik 2, utan Ergo Fysik 2.


Responsible for this page: Lina Rogström
Last updated: 08/28/14