Hide menu

Kurslitteratur

Som grund för hur man genomför och rapporterar experimentella eller jämförande biologiska studier hänvisas till Milberg (2012; finns som pdf på denna hemsida), Barnard et al. (2007), Kinsely (2014) eller motsvarande litteratur enligt tips på Lisam. 

Även kurslitteratur som används under tidigare kurser på programmet är lämpliga som underlag för diskussioner vid seminarier.

Övrig litteratur

Specifik litteratur för enskilda projekt erhålls via handledare, och genom egen litteratursökning.


Responsible for this page:
Last updated: 02/10/16