Hide menu

Examination

UPG1: Skriftlig rapport, framläggning samt reflektionsdokument (U,G), 14 hp
OPPO: Opposition (U,G), 1,5 hp
AUSK: Två auskultationer (D), 0,5 hp


Responsible for this page:
Last updated: 02/14/16