Hide menu

Lektionsplanering

Eftersom det enbart är 5 lektioner under första läsperioden kommer vi att koncentrera oss på vissa Kapitel för räkneövningarna.

Uppgifterna är hämtade från kursboken och uppdelade i olika kategorier för varje lektions tillfälle.

I boken finns enbart svar till tal med udda nummer. Svar till problems med jämna nummer finns längre ner på denna sida.

Hints till lösning av problem kommer att finnas genom att klicka på motsvarande lektion.

_________________________________________________________

Lektion

Kapitel 

   

 

        

Problems   

  21        
  22  

 

   
1 23  

 

 

 12  13  20  21  28  29

2 24  

 

 

 11  31  33  42  62  63

  25        
  26        
  27        
3 28      

 8  15  21  37  51  55 

4 29  

 

 

 5  10  24  28  29  33  63

5 30      

 7  31  47  57  70  77

  31  

 

   
  32  

 

   
  33  

  

   
  35  

 

   
  36        
6 37      

51  27  39  43  25  5  28  41

7 38      

56  21  61  55  25  41  27  13

8 39      

21  53  14  26 

8 40       47  9  21
9 41      

15  25  11  8  37  44  31

10 42       

66  21  11  1  37  12  23

  44        
  45        

___________________________________________________________________

Svar till Problems med jämna nummer

23.12   a) E=0, b) E=7.19 E3 N/C

23.20   a) E=2.61 E-11 N/C uppåt  b) E=0  c) E=2.61 E-11 N/C neråt

23.28   a-c) E=0  d) E=6.2 N/C  e) E=10.3 N/C  f)  E= 1.14 N/C

24.42   2.47 V

24.62   -13.5 V

28.8   a) B = 0.205 T,  b) t = 160 ns  

29.10   a) F = 9.37 E-4 N,   b) F = 3.75 E-4 N, c)  F = 0,  d)  F = -3.75 E-4 N,  e)  F = -9.37 E-4 N

29.24  integralen blir = uo 5 i

29.28  B = 1.95 uT

30.70 a) -1.07 mV, b) -2.40 mV c)  1.33 mV

37.28   Q = 8.12 MeV

38.56   E = 2.11 eV

39.14   a) n=2,  b) n=1, c) Lyman serien 

39.26   a) n=3,   b) n=1, c) Lyman serien

41.8 Fermienergin = 5.55 eV

41.44   a) n-typ,   b) ne = 5 E21 m-3   c) r = 5 E5

42.12  3112 år

42.66  240 dagar

_______________________________________________________________________

Lektionsplanering Fysik TB 2014

2014 hade vi kursbok "Fundamentals of Physics" i den 9th Edition

Uppgifterna är samma, men numren har i vissa fall ändrats. I några fall har numeriska uppgifter i talen ändrats så att svaret blir annorlunda.

Länk till lektionsplanering 2014.

Länk till lektionsplaneringen 2010, 8e upplagan

_______________________________________________________________________


Responsible for this page:
Last updated: 05/18/20