Hide menu

Föreläsningsplanering

/edu/coursescms/TFYY55/lectures/Fo_sammanfattning_39.pdfJag kommer att försöka följa planering nedan men ett visst överlapp mellan kapitel kommer att ske. Kapitel nummer refererar till kursboken "Principles of Physics" av Hallyday, Resnick, Walker. Föreläsning 1-9 går i period VT1 medan resterande föreläsningar 10-18 går i period VT2.

I början av varje föreläsning kommer jag att sammanfatta föregående med några OH bilder. Dessa kommer efteråt att finnas här som en pdf fil för respektive föreläsning. Klicka på respektive föreläsningskapitel nedan. 


 

fFöreläsning       Kapitel               Ämne                                                                                   
1 21 - 22 Elektrisk laddning och Elektriskt Fält
2 23 Gauss Lag
3 24 Elektrisk Potential
4 25 Kapacitans 
5 26 - 27 Ström, Resistans och Kretsar
6 28 Magnetiska Fält
7 29 - 30 Inducerade Magnetiska Fält
8 31 Elektromagnetiska Svängningar
9 32 Maxwells Ekvationer, Magnetisering
     
10 33, 35 - 36     Elektromagnetiska vågor, Interference, Diffraktion
11 37 Relativitetsteori
12 38 Materievågor
13 39 Kvantmekanik
14 40 Atomen
15 41 Elektrisk ledning i fasta material
16 42 Kärnfysik
17 43 Kärnreaktioner
18 44 Elementarpartiklar

___________________________________________________________________________


Responsible for this page:
Last updated: 04/22/20