Hide menu

Laborationer

Kursen innehåller 3 laborationstillfällen à 4 timmar som går under period VT2.

  • Ljusvågor
  • Tre Naturkonstanter
  • GM-röret och Silvers Halveringstid.
Lab kompendium (paket med alla tre kompendium) kommer from vecka 12 att finnas för försäljning på  Bokakademin.
 
Inför laborationerna ska man ha läst igenom respektive lab kompendium och gjort eventuella förberedelse uppgifter. Laborationerna inleds med en dugga, ett test med 6-10 1-x-2 frågor, som man måste klara för att få göra laborationen.
 
Inför laborationen GM-rör och Silvers Halveringstid ska ni läsa igenom följande dokument om  Hantering av Radioaktiva Material
 
Det finns 7 labbgrupper, och laborationerna sker i par (ev 3) med 5 par per labbgrupp.
TB och KB labbar samtidigt. Schema för labgruppernas tillfällen finns här.
 
 
 
 
Kom ihåg vilken grupp ni skrivit upp er på, och att anteckna vilka dagar ni skall göra vilka labbar.
 
Anmälan till laborationerna görs senare via webreg .
 
karta till Laborations salarna.
 
 


Responsible for this page:
Last updated: 03/27/17