Hide menu

Laborationer

Kursen innehåller 3 laborationstillfällen à 4 timmar som går under period VT2.

  • Ljusvågor
  • Tre Naturkonstanter
  • GM-röret och Silvers Halveringstid.
Lab kompendium (paket med alla tre kompendium) kommer from vecka 12 att finnas för försäljning på  Bokakademin.
 
Inför laborationerna ska man ha läst igenom respektive lab kompendium och gjort eventuella förberedelse uppgifter. Laborationerna inleds med en dugga, ett test med 6-10 1-x-2 frågor, som man måste klara för att få göra laborationen.
 
Inför laborationen GM-rör och Silvers Halveringstid ska ni läsa igenom följande dokument om  Hantering av Radioaktiva Material
 
 
 
 
 

Laborations Grupper och tider

Laborationerna görs i Grupper (A-G) med 10 (5x2) studenter i varje grupp. 

Länk till Laborationsschema

Anmälan till Laborationerna görs på 

https://www.ida.liu.se/webreg3/TFYY55-2019-1/TFYY55%20Laborationer

Om några vill vara laborera 3 st tillsammans, så skriv in två namn i en grupp och maila mig med LiUID på den tredje, så kan jag lägga till ett tredje namn.

Karta till Labb lokaler


Responsible for this page:
Last updated: 03/11/19