Hide menu

Inför laborationen GM-rör och Silvers Halveringstid ska ni läsa igenom följande dokument om  Hantering av Radioaktiva Material

Laborationer

Kursen innehåller 3 laborationstillfällen à 4 timmar som går under period 4.

  • Ljusvågor
  • Tre Naturkonstanter
  • GM-röret och Silvers Halveringstid.
Lab kompendium kommer senare att på Bokakademin.
 
Inför laborationerna ska man ha läst igenom respektive lab kompendium och gjort eventuella förberedelse uppgifter. Laborationerna inleds med en dugga, ett test med 6-10 1-x-2 frågor, som man måste klara för att få göra laborationen.
 
Anmälan till laborationerna görs senare via webreg .
 
 
Laborationerna sker i par (ev 3) med 5 par per labbgrupp.
TB och KB labbar samtidigt.
Kom ihåg vilken grupp ni skrivit upp er på, och att anteckna vilka dagar ni skall göra vilka labbar.

Labbtider

Labbtider för de olika grupperna finns nedan. Observera att det ännu är tider enligt schema remissen.

Lokaler

Alla lablokaler i Fysik-huset, se karta nedan.

B203     Ljusvågor     
B204     Tre Naturkonstanter, hem
E335     GM-rör och silvers halveringstid

 


Responsible for this page:
Last updated: 03/11/16