Hide menu

Inför laborationen GM-rör och Silvers Halveringstid ska ni läsa igenom följande dokument om  Hantering av Radioaktiva Material

Laborationer

Kursen innehåller 3 laborationstillfällen à 4 timmar som går under period 4.

  • Ljusvågor
  • Tre Naturkonstanter
  • GM-röret och Silvers Halveringstid.
Lab kompendium kommer senare att på Bokakademin.
 
Inför laborationerna ska man ha läst igenom respektive lab kompendium och gjort eventuella förberedelse uppgifter. Laborationerna inleds med en dugga, ett test med 6-10 1-x-2 frågor, som man måste klara för att få göra laborationen.
 
Anmälan till laborationerna görs senare via webreg .
 
 
Laborationerna sker i par (ev 3) med 5 par per labbgrupp.
TB och KB labbar samtidigt.
Kom ihåg vilken grupp ni skrivit upp er på, och att anteckna vilka dagar ni skall göra vilka labbar.


Responsible for this page:
Last updated: 01/10/17