Hide menu

Hemtal

Här kommer årets hemtal.

Det är fyra uppgifter som vardera kan ge 1 poäng att tillgodoräkna på tentamen.

Alltså totalt 4 poäng, som räknas som tal 1 på tentamen.

Lösningarna ska vara motiverade och använda formler eller samband motiveras. Lösningarna ska innehålla ett tydligt svar.

Hemtalen ska ha med namn och LiU ID på varje blad.

De kan lämnas till mig i samband med föreläsningar, eller på mitt rum i Fysik-huset, N415.

Det finns även postfack till alla anställda på IFM i postrummet bredvid Fysikhusets huvudingång.

 

Deadline för inlämnande av hemtalen är en vecka före tentamen, dvs 23 Maj.

Poäng på hemtalen kommer att kunna användas även vid de två kommande omtentamen i år.

Länk till Hemtalen

 

 


Responsible for this page:
Last updated: 05/17/18