Hide menu

Examination

Från och med i år kommer examinationen att ändras lite jämfört med tidigare år.

Tentamen delas upp i två delar Del A och Del B, som motsvarar kursinnehållet i första respektive andra perioden. Vid de tre tentatilfällena ( 4 timmar) kommer det att finnas en Del A och en Del B.

Dessutom införs en frivilli kontrollskrivning ( 2 timmar) efter första läsperioden. Där kan man göra Del A, och tillgodoräkna sig den vid de normala tentatillfällena. 

Vid tentamen får man använda Physics Handbook och miniräknare. I Physics Handbook får man göra överstrykningar och använda post-it lappar för att enklare hitta. Man får dock inte skriva till eller tillföra information som ursprungligen inte finns.

Tidigare tentor

Här är de tre senaste förstagångs tentorna. Lösningsförslag kommer inom kort.

2018-05-30   Lösningsförslag

2017-06-03   Lösningsförslag

2016-06-01   Lösningsförslag

 


Responsible for this page:
Last updated: 02/14/19