Hide menu

Examination

Från och med i år kommer examinationen att ändras lite jämfört med tidigare år.

Tentamen delas upp i två delar Del A och Del B, som motsvarar kursinnehållet i första respektive andra perioden. Vid de tre tentatilfällena ( 4 timmar) kommer det att finnas en Del A och en Del B.

För att få godkänt på tentamen krävs 16 poäng, med minst 6 poäng på respektive del. 

Dessutom införs en frivillig kontrollskrivning ( 2 timmar) efter första läsperioden. Där kan man göra Del A, och om man fått mer än 6 poäng (och godkänt) tillgodoräkna sig poängen vid de normala tentatillfällena. Har man fått godkänt på kontrollskrivningen kan man ändå göra del A, på tentamen. Det bästa resultatet på kontrollskrivningen eller tentamens del A, räknas.

Vid tentamen får man använda Physics Handbook och miniräknare. I Physics Handbook får man göra överstrykningar och använda post-it lappar för att enklare hitta. Man får dock inte skriva till eller tillföra information som ursprungligen inte finns.

Tidigare tentor

Här är de tre senaste förstagångs tentorna, med lösningsförslag.

2018-05-30   Lösningsförslag

2017-06-03   Lösningsförslag

2016-06-01   Lösningsförslag

 


Responsible for this page:
Last updated: 06/03/19