Hide menu

TFYY55 Fysik TB

 

Detta är startsidan för kursen Fysik TFYY55 som ges under vårterminen 2019 för TB2 och KB2.
 

Kursen går över vårens båda läsperioder, VT1 och VT2, och innehåller 9 föreläsningar och 5 lektioner i varje period. I VT2 har vi dessutom 3 st. 4 timmars laborationer.

Kurslitteratur för i år är  "Principles of Physics" (Wiley) av Hallyday/Resnick/Walker,  10:th upplagan, International Student Version. (ISBN: 978-1-118-23074-9).  Boken finns att köpa på Bokakademin och Akademibokhandeln. Observera att boken även finns i äldre upplagar och olika varianter.
 
Boken är samma som TB och KB tidigare använde inom Mekanik kursen. 
 
För formler och fysikaliska konstanter använder vi förutom kursboken, Physics Handbook som man även får använda på tentamen.
 
På denna sida kommer information och aktuella händelser att visas inför och under kursen.
 
2019-02-15 Enkla tips för lösningar till lektionstalen, finns under Lektioner.
2019-02-21 De tre senaste årens förstagångstentamen, finns under Examination.
2019-03-05 Lösningsförslag till tentorna finns under Examination.
2019-03-11 Information om Kontrollskrivning och Tentamen finns under Examination.
2019-03-11 Information om Laborationer och länk till anmälan finns under Laborationer.
2019-05-15 Föreläsningen måndag 20e Maj, är flyttad till Torsdag 23e Maj, 15-17 sal A1
2019-06-04  Lösningsförslag till dagens tentamen.
 
 
 


Responsible for this page: Peder Bergman
Last updated: 07/22/19