Hide menu

Material för medicinsk teknik; från nano- till makronivå TFYA63

Genom föreläsningar och laborationer ämnar kursen ge kunskap om material för medicinska tillämpningar, samt hur dessa interagerar med biologiska system.

- Vad krävs av ett material som är tänkt att användas för medicinska tillämpningar?

- Hur interagerar celler med främmande material?

- Nanopartiklar som medicinskt material?

- Vilka metoder finns tillgängliga för att karaktärisera ett material ämnat för medicinska tillämpningar?


Responsible for this page: Zhangjun Hu
Last updated: 01/30/12