Hide menu

Fysik, TFYA58, 8 hp

Kursen ges för M-linjen, årskurs 2, under hösten 2012, Ht 1-2. Under första läsperioden behandlas vågrörelselära vilket går parallellt med R-laborationerna vilka är en speciell typ av laborationer som ger generell träning i experimentell problemlösning. Läs mer  om detta under rubriken Laborationer.

Under Ht2 behandlas grundläggande elektromagnetism vilken ges parallelt med laborationer ljus och ljudvågor, vilka anknyter till vågrörelseläran som lästes perioden innan.

Den teoretiska delen av kursen tenteras skriftligt i december.

Länk till kursbeskrivning i Studiehandboken.

Kursansvarig är Ragnar Erlandsson, Email: raerl@ifm.liu.se 
 


Responsible for this page:
Last updated: 06/13/12