Hide menu

Modern fysik (TFYA44 och 9FY341), 8 hp, HT2 2012

Kursen Modern fysik ges under HT2 2012 för kandidatprogrammet Fysik och nanovetenskap (TFYA44) och för Fysikinriktningen på Lärarprogrammet (utgör delmoment av 9FY341). Dessa båda grupper bildar tillsammans med MED3 en lektionsgrupp i kursen. Kursen samläses till största delen med Y3 (TFYA11) som har ytterligare tre lektionsgrupper. All information angående den del av kursen som samläses med TFYA11 (Fö + Le + 1 tentamen), finns på den kurskodens hemsida:

http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/TFYA11/

Utöver de moment som ingår i TFYA11 kommer TFYA44 och 9FY341 att göra 4 stycken laborationer (4x4 tim). Som en introduktion till dessa laborationer ges 2 stycken seminarier (2x2 tim). För information om dessa laborationer och seminarier, klicka på länken "Laborationer" i menyn här till vänster.

Rekommenderad självstudietid för kursen är 121 h. Den schemalagda tiden är 92 h.


Examinator och ansvarig för kursens hemsida är Mats Eriksson
Fysikhuset, rum L310
Tel. 281252


Responsible for this page: Mats Eriksson
Last updated: 10/24/12