Hide menu

Lärare och assistenter

Föreläsare, kursansvarig och examinator
     
Marcus Ekholm marekh@ifm.liu.se      Fysikhuset, D308             28 25 69
       
Lektionsledare

 

   
KB a Marcus Ekholm             marekh@ifm.liu.se Fysikhuset, D308 28 25 69

KB b, TB  

Peter Jason peter.jason@liu.se Fysikhuset, G430 28 47 16
       


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 11/03/14