Hide menu

Kurslitteratur

Kurslitteratur för höstterminen 2016:

- Halliday, Resnick & Walker: "Principles of Physics", 10:e upplagan

- Ekholm: Övningsuppgifter i mekanik för KB- och TB-programmen, 2016

Principles of Physics kommer även till användning i den obligatoriska kursen Fysik TB.


Responsible for this page: Marcus Ekholm
Last updated: 09/26/16